Napište nám:

E-mail: martin@arboblazek.cz

Tel.: +420 733 615 463

Hodnocení stromů neboli dendrologický posudek je formální písemné zhodnocení, které  si můžete objednat pokud vás zajímá aktuální zdravotní stav vašeho stromu a navrhnout optimální zásah a péči.

Dendrologické posudky jsou společně s inventarizací (mapováním) dřevin hlavním nástrojem, jak shromáždit základní údaje o vašem stromu. V rámci primární inventarizace se zjišťují dendrometrocké veličiny jako je taxon stromu, výška stromu, šířka koruny, výška nasazení koruny apod. V rozšířenější verzi se hodnotí vitalita, stabilita, zdravotní stav, perspektivita stromu, provozní bezpečnost a detekují se doprovodné organismy (hmyz, přítomnost netopýrů nebo dřevokazných hub) a jiné. Hodnocení stromů provádím dle platné metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Dendrologický posudek na 2 borovice černé pro město Mohelnice
Znalecký posudek Martin Blažek, arb. 2, kombi