Napište nám:

E-mail: martin@arboblazek.cz

Tel.: +420 733 615 463

Ve svém přirozeném prostředí se stromy objedou bez lidského zásahu. Žijí přirozeně ve složitých společenstvech a mají své vlastní obranné mechanismy a životní strategie. Konflikt může nastat v člověkem ovlivněném urbanizovaném prostředí, kde jsou kladeny vysoké nároky na provozní bezpečnost lidí a majetku. Hlavně z těchto důvodů přistupujeme k řezu stromů, bezpečnostním vazbám a preventivním ochranným opatřením.

Kdy řezat
Nejvhodnějším obdobím pro realizaci řezu je období předjaří po pominutí mrazů až do první poloviny vegetačního období, tj. to konce června. Vetší redukce stromů je lepší dělat naopak v zimním období. Nejméně vhodný je pozdní letní a podzimní řez.

Typy řezů

Řez výchovný
Je základním a nejdůležitějším řezem v životě stromu. Provádí se do věku zhruba deseti let v intervalu nejlépe po dvou až třech letech. Cílem výchovného řezu je podpoření charakteristické koruny pro daný taxon a vytvoření zdravé, vitální a funkční koruny v období dospělosti. Odstraňují se větve růstově nevhodné a neperspektivní. Provádí se ideálně v předjaří až polovině vegetančího období.

Řez zdravotní
Zdravotní řez je nejčastěji aplikovaným řezem pro dospělé stromy. Cílem je zajištění dobrého zdravotního stavu a dlouhodobé pespektivity stromu.  Odstraňují se mechanicky či jinak poškozené větve, větve defektní, křížící a suché.

Obvodové redukce a sesazení koruny
Patří do skupiny stabilizačních zásahů a mají za cíl snížit náporovou plochu koruny a stabilizovat tak strom na stanovišti proti vývratu nebo zlomu. Provádí se nejlépe v čase dormance v zimním období do konce zimy.

Řez ovocných stromů
Provádím ořezy nejběžnějších ovocných dřevin. Zapěstování mladých korun, zdravotní udržovací řez a zmlazovací řez starších stromů. Jádroviny je vhodné prořezávat v zimním období.

Bezpečnostní vazby
Pro zajištění dodatečné, nebo preventivní ochrany před pádem větví nebo částí stromu lze instalovat bezpečnostní vazby. Vazby jsou z lan dynamických a syntetických materiálů vázaných ve ¾ výšky zajišťovaného defektu v případě mírného poškození. Pro vážnější případy se používají  vazby statické z ocelových lan vázané v ¼ výšky zajišťovaného defektu v kombinaci s dynamickými lany.

Mulčování stromů    
Na zhutnělých a jinak zdegenerovaných půdách je vhodné mulčování. Provádí se zejména štěpkou nebo jinými organickými materiály. Cílem je neagresivní postupnou formou dodání živin ke kořenům stromu a zároveň zlepšení struktury a provzdušnělosti půdy. Mulčování významně přispívá k ochraně kořenové systému stromu, zejména proti jeho ošlapu.