Napište nám:

E-mail: martin@arboblazek.cz

Tel.: +420 733 615 463

Provádím kácení havarijních a jinak nebezpečných stromů pomocí stromolezecké techniky, plošiny nebo jeřábu. Stromy a větve nahlé nad budovy či jiné objekty budou bezpečně spuštěny pomocí lanové techniky. Zajišťuji i likvidaci vzniklého dřevního odpadu.

Kácení je ze zákona až na vyjímky možné od 1.11. do 31.3. 

Kácení bez povolení je dovoleno v případě: kácení ovocných dřevin, kácení dřevin s obvodem menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a kácení dle  § 8 odst. 4  zákona č. 114/1992: ,,Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení´´.

Na ostatní případy je třeba požádat o povolení ke kácení.